Daily View หลักทรัพย์กสิกรไทย

เวหา หัวหิน จัดโปรแรงส่งท้ายปี เปิด Sales Gallery ต้อนรับลูกค้าเข้าชมห้… S-OASIS Bountiful Happiness ร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมแห่งความสุขส่งท้า… PROUD ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษ ส่งท้ายปี เตรียมฉลองปิดการขาย อินเตอร์คอนฯ เรสซิเดนเ…

การลงทุน vi

การด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการขาดทุนทางบัญชีที่ เกิดจากสินทรัพย์ของกิจการมีมูลค่าแย่ลง กระทบงบการเงินทำให้ขาดทุน และส่วนทุนลดลง บทความนี้… ทำตาราง EXCEL เปรียบเทียบงบการเงิน ให้ลองเล่นกันครับผมตัวอย่างดูได้ในตาราง จะเป็นการดึงข้อมูลจากสรุปข้อสนเทศของตลาดหลักทรัพย์มา three ตัวแล้วเอา… Fact sheet เป็นข้อมูลสรุปที่ทางตลาดหลักทรัพย์ทำไว้ให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ในเบื้องต้นได้ โดยสรุปข้อมูลที่สำคัญๆ ไว้ทั้งงบดุล งบก… การประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยการคิดลดเงินปันผล เป็นรากของตำรา Valuation ทั้งเล่มครับ ทั้ง ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพั… ร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร จากรายการ money speak มีประโยชน์ดีก็มาแบ่งปันกัน เขาตั้งคำถามเปิดประเด็นว่… ในธุรกิจรับจ้างขนส่งการเสนอราคาเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะถ้าเสนอราคา ต่ำไปเราก็ขาดทุน เสนอราคาสูงไปเราก็แข่งขันไม่ได้ หรือบางทีเราเสนอราคาไป…

การลงทุน vi

ครับ มันเยี่ยมจริงๆ Tax Shield คือประโยชน์ที่ได้ทางภาษีที่จ่ายน้อยลงจากรายจ่ายนั้นเ… DW เป็นสินค้าที่นักลงทุนหลายคนเข้ามาเล่นเพราะมีการเคลื่อนไหวรุนแรง แซงทุกทางโค้ง แต่การความผันผวนที่มากถ้าไม่มีการคำนวณ Money Management … พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส…ด้วยหลักการขายเชิงรุก(Proa… สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิท…

การลงทุน vi

การเปลี่ยนแปลงของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนจากเกณฑ์ใหม่ กลต. การดู bid offer ถ้ารักเดย์เทรดต้องตัดสินใจภายในเสี้ยววินาที มาดูหลักการรวมมาจากหลายๆแหล่งครับ การดู bid provide cr คุณ sun ยังมีกา… เคาะแนวทางช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบางลดต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 6 พันลบ.

ภาพแสดงงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และส่วนทุนท่อนบนท่อนล่าง งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Comprehensive Income Statement (I/S – Successful Effort) … การวิเคราะห์หุ้นของนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐาน หรือนักลงทุนสาย VI สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่.. กรมอุตุนิยมวิทยา เผยมวลอากาศเย็นระลอกให่จะปกคลุมไทยตอนบน 29 ธ.ค. บทความเรื่อง Tax Shield จาก อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล.